LA 43 Doklad o pôvode dreva s výpočtom objemu drevnej hmoty

LA43_2014.xlsx (65,8 kB)

Pre vlastnú potrebu som vytvoril v Exceli súbor na výpočet objemu drevnej hmoty priamo v doklade o pôvode dreva. Súbor sa dá prakticky využiť pri práci s tabletom alebo priamo v mobilnom telefóne. Pri niektorých hrúbkach sa môžu sporadicky vyskytnúť rozdiely na úrovni jednej stotiny m3. Pri výpočte objemu automaticky dopĺňa drevinu uvedenú v záhlaví stĺpca.Súbor môžete voľne šíriť. Dúfam, že ušetrí Váš čas.

 

Novinky

Nákup borovice čiernej

30.06.2012 20:57
Ponúkam výkup borovice čiernej v celých dĺžkach v regióne Trenčianskeho a Žilinského kraja. Viem výkúpiť aj celé porasty na koreni. Preberanie bude vykonávané na odvoznom mieste , merané a zatrieďované podľa STN.

Výkup drevnej hmoty na energetickú štiepku

31.05.2012 20:56
Ponúkam výkup drevnej hmoty určenej na výrobu energetickej štiepky. Cena bude určená na základe váženia už spracovanej hmoty. Dodávateľom poskytujem vážne lístky od konečného odberateľa na certifikovaných váhach. Zabezpečím organizáciu celého výrobného procesu,spracovanie a následný odvoz.
<< 1 | 2